Studio profesionální péče

Klíč k životu

1890 Kč / 120 min

Objednávkový formulář

Klíč k životu

Klíč k životu je vědomá regresní metoda speciálně připravená pro člověka, který se rozhodl na sobě provést změnu, aby se jeho život stal šťastným, naplněným a v plném zdraví. V této proceduře jsme spolu naproti sobě, klient má zavřené oči a ve svém nitru hledá vědomě odpovědi. Energii, která se uvolní, vkládá do odblokování příčiny. Jemná, krásná, efektivní procedura. Objednej se právě teď.

Co je Klíč k životu? Je přívětivý systém Relax zóny, pohled do svého nitra, který napomáhá od psychických a fyzických problémů. Práce v Klíči je hluboká, člověk si dokáže nalézt klíčový časový okamžik, kde si energii zablokoval. To je důvodem, proč tady a teď, nejsme spokojeni se sebou, dětmi, rodiči, partnerem, přáteli, kolegy, prací, domovem, obavami, zlozvyky, závislostmi, strachy, nemocemi.

„S tím nemohu nic dělat.“

„Nemohu se vyléčit, můžou za to ti, co mě léčí.“

„Proč právě já mám takovou smůlu.“

„Oni mi to udělali.“

„Chci se jim zavděčit, ale takový život mě nebaví.“

„Tenhle člověk se mi nelíbí.“

„Ne, tohle já nedokážu.“

„Bojím se říct, že se mi to protiví.“

Kolik takových výroků nebo úplně jiných, ale obsahem stejných, jsme za svůj život vyslovili? Kolik jich ještě chceme říkat? Chceme vůbec pokračovat v této hře, všechno záleží jen na nás. Každý má v sobě Klíč ke svému životu. Nejsme nějaké hříčky osudu, přírody či čehokoliv jiného. Jsme tu z určitého důvodu, splnit životní úkol, naučit se lekcím, rozpomenout se.

Rozvinout mysl, porozumět hlouběji smyslu života není jen osvobozující, je to rozhodující pro duševní pohodu. Představivost je důležitý nástroj pro rozpoznání a zkoumání neviditelných nefyzických sfér, které se kříží s fyzickým světem hmoty. Lásku, kterou hledáme u jiných, máme vytvářet sami. Pokud sami k sobě cítíme lásku, jsme spojeni s energií, která vyživuje celou existenci.

Tělo je stvořeno jako samoléčebné ústrojí. Vnitřní inteligentní program čeká na nový postoj. Žádá si dostatečný odpočinek, zdravou výživu, duchovní očistu. Potom dokáže produkovat, cokoliv žádáme. „Nemůžeš ničeho dosáhnout, dokud si neuvědomíš, že všechno je uvnitř těla. Tam existuje Klíč k odkrytí všeho. Vše, co se uvnitř děje, si dovolíš a řídíš sám.“

Úhel pohledu je v Klíči nový na některé záležitosti. Dovolíme si, podívat se na známé věci novým způsobem. Potvrzení, že naše cesty se v určitém bodě scházejí dohromady je známkou toho, že „nasloucháme“ a jdeme stejným směrem. Cest je mnoho, cíl jeden = nalézt ve svém nitru zdroj nepodmíněné radosti a procítění, že jsme jedním a vším.

Změna je to hlavní. Klíčem ke změně, k novému zdravému, šťastnému životu, je uvolnění energetických bloků v daných časových úsecích. Uvolněnou energii je nutné využít k přebudování „programů chování“ (systému, přesvědčení, nemoci…), právě teď, které jsou založeny na původních negativních prožitcích. Člověk v Klíči obdrží odpovědi chovat se jinak. Potřebuje k tomu kromě uvědomění, určitý čas, techniky, úhel pohledu, porozumění, které mu umožní nezabřednout znovu do starých vzorců chování. Vše nám slouží především k uvolnění a získání energie pro zlepšení našeho života tady a teď. Podle toho, kam energii vkládáme, tvoříme realitu. Kam vložíme energii, to se stává naší pravdou, to žijeme.

Jana Navrátilová – Studio Adion, Certifikát Klíč k životu © 2005. Systém Klíč k životu je výhradním vlastnictvím: ROBOT s.r.o., PaedDr. Jana Nováková, © 1995

Podobné procedury

Přihlášení