Studio profesionální péče

Obchodní podmínky (Obchodní a platební podmínky)

 1. Úvodní ustanovení
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu (dále jen „Prodejce“) a kupujícího (dále jen „Zákazník“) v souvislosti s nákupem zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodejce.
  1.2. Internetový obchod (dále jen „E-shop“) je provozován Prodejcem na internetové adrese: [adresa e-shopu].
  1.3. Kontaktní údaje Prodejce jsou uvedeny na internetových stránkách E-shopu.
  1.4. Podmínky upravují vzájemné vztahy Prodejce a Zákazníka, a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).
  1.5. Vymezení pojmu Zákazník: Zákazníkem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která se stala kupujícím zboží nabízeného v E-shopu.
 2. Objednávka zboží
  2.1. Zboží nabízené v E-shopu je prezentováno s popisem a cenou.
  2.2. Provedení objednávky Zákazníkem je považováno za právní jednání směřující k uzavření kupní smlouvy.
  2.3. Objednávka je realizována vyplněním objednávkového formuláře v E-shopu, potvrzením objednávky a jejím odesláním.
  2.4. Prodejce je oprávněn prověřit objednávku Zákazníka telefonicky nebo e-mailem, zejména pokud z důvodu jejího obsahu či objemu způsobuje pochybnosti o její pravosti.
  2.5. Prodejce si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části z důvodu nedostupnosti zboží nebo jiných okolností bránících dodání zboží.
 3. Dodací podmínky
  3.1. Zboží je dodáváno Zákazníkovi prostřednictvím doručovatelské služby na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce.
  3.2. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu dodacích podmínek, zejména v případě výrazného zvýšení nákladů na dopravu či změny podmínek doručovacích služeb.
 4. Platba
  4.1. Cena zboží a náklady spojené s dodáním zboží jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.
  4.2. Zákazník má možnost zvolit platební metodu, kterou lze provést platbu za objednané zboží.
  4.3. Platba za objednané zboží je zpravidla prováděna předem, a to vždy před odesláním zboží.
  4.4. V případě plateb převodem na bankovní účet Zákazníka je objednávka zpracovávána po obdržení platby na účet Prodejce.
 5. Ochrana osobních údajů
  5.1. Proces zpracování osobních údajů Zákazníka je řízen Zásadami ochrany osobních údajů Prodejce, které jsou zveřejněny na internetových stránkách E-shopu.
  5.2. Prodejce se zavazuje chránit osobní údaje Zákazníka v souladu s platnými zákony České republiky.
 6. Závěrečná ustanovení
  6.1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od data zveřejnění na internetových stránkách E-shopu.
  6.2. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění Podmínek. Změny nebo doplnění Podmínek jsou účinné od data zveřejnění na internetových stránkách E-shopu.
  6.3. Ve věcech neupravených těmito Podmínkami se řídí vztahy mezi Prodejcem a Zákazní

Přihlášení